Tarot: Waarom is ons huis nog niet verkocht?

De vrager had haar huis al zes maanden te koop staan. Het was een prachtig huis en de prijs was heel redelijk. Ze begreep absoluut niet, waarom nog niemand het had gekocht.

Het siert haar dat ze zocht naar inzicht! Het is zo gemakkelijk, om alles maar aan ‘de crisis’ te wijten. Natuurlijk moet je rekening houden met de omstandigheden. Maar het is de kunst om een ingang te vinden om je lot in eigen hand te nemen. De tarot is daar ideaal voor, zoals blijkt uit dit voorbeeld.

We kozen voor een eenvoudig legpatroon als eerste inventarisatie. Drie kaarten: de middelste vertelt hoe het ervoor staat, de linker vertelt hoe het zo gekomen is en de rechter legt uit, hoe ze nu verder moet, om in de gewenste richting te komen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Midden: hoe staat het er nu voor: : 2 Kelken
Links: Hoe komt dat? Troef 20, Het Oordeel
Rechts – wat is wijsheid? 10 Kelken

De situatie:
We bekijken zoals altijd alles vanuit het nu: de huidige situatie wordt beschreven door: Kelken 2, Heer van liefde.
Dit is een bijzondere kaart voor een huis. Meestal kom je hem tegen in kaarten over innige persoonlijke betrekkingen. Ik kan niet anders dan concluderen dat zij en haar man ontzettend veel van het huis hielden of dat het op een of andere manier hun liefde symboliseerde. Was het hun eerste gezamenlijke huis? Hadden ze er veel romantische, warme, innige momenten beleefd? Waren de kinderen er geboren of hadden ze er domweg heel erg fijn gewoond?
Ik schreef mijn vragen op en ging verder met de oorzaak: Het oordeel: hergeboorte. deze kaart gaf aan hoe het kon, dat die liefde (bekers 2) de verkoop verhinderde.
De vrager, haar man, misschien zelfs het hele gezin beleeft het verhuizen blijkbaar als een soort hergeboorte. Het oude huis loslaten is vergelijkbaar met ‘uit het ei breken’, op weg naar iets mooiers. Loslaten, niet weten hoe het zal worden, dat is een heel ding. Gelukkig heeft de Tarot daar een hoopvolle mededeling over, zoals we zullen zien. Kennelijk is de band, die haar in het huis vasthoudt (nog) erg sterk. Beschouwd in het licht van 2 Kelken, houdt ze gewoon te veel van die plek. Ze kan dan nog zulke goede redenen hebben om weg te gaan, haar onderbewuste heeft daar echt geen boodschap aan.

Hoe lost ze dat het beste op? De rechterkaart lgeeft dat antwoord: 10 kelken – heer van huiselijk geluk. Ik concludeer, dat het loslaatprobleem een gezinskwestie is en niet alleen iets persoonlijks van de vrager. Nu is 10 kelken een bijzonder harmonische kaart voor een gezin, ja, beter kan eigenlijk niet. Met het licht op de toekomst is het duidelijk, dat de verhuizing dit gezin een heel goede beslissing is en een heel fijne situatie gaat opleveren. Maar er moet iets met die harmonie, zegt de kaart. Die harmonie, daar zit de oplossing. Die moet dus verzorgd worden. Maar hoe?

De meest voor de hand liggende stap, is om zorgvuldig ieders behoeften te verzorgen, maar ik wist dat mijn cliënt daar erg goed in was. Ze had veel moeite gedaan om een fijne school te vinden, waar de kinderen gelukkig zouden zijn, er lag een leuke baan in het verschiet met goede vooruitzichten. Alles zag er prachtig uit; dat maak ik als consultant warempel wel eens anders mee! Wat kon ze nog meer doen?

Ik had de indruk, dat we hier te maken hadden met een sterke huisgeest. Er zijn veel culturen waar een huis wordt tegemoetgetreden alsof het een levend wezen is, dat men in ere houdt. In Oost-Europa heet de huisgeest Domovoi, grootvadertje. Hij krijgt stukjes brood met zout, een glaasje wijn met kerst. Dat is enerzijds bijgeloof, anderzijds gaat het op een dieper niveau wel degelijk ergens over. De huisgeest weerspiegelt onze verbondenheid met het land, de aarde, met de plek waar we wonen. Zo geven we uitdrukking aan onze dankbaarheid voor het feit dat we een veilig toevluchtsoord hebben – in een taal die ons onderbewuste begrijpt.

In mijn inschatting was deze sterke, harmonische ‘huisgeest’ al even dol op de vrager en haar gezin als zij op hun huis! Ze zijn – op onbewust niveau – beslist niet van plan om elkaar te laten gaan. Synchroniciteit doet de rest en het gevolg is dat het prachtige huis maar niet wordt verkocht.

De kunst is nu, om het onderbewuste duidelijk te maken, dat het werkelijk  tijd is om verder te gaan. Het onbewuste is totaal ongevoelig voor verstandige redeneringen. Het begrijpt alleen de taal van het gevoel:  beelden, kleuren muziek, ritme, poëzie.  Het afscheid moet dus worden overgebracht met een liedje, een tekening of een klein beetje theater. Maar er is een nog betere oplossing, en dat is om de huisgeest – op dezelfde manier- uit te nodigen om gezellig mee te verhuizen naar de nieuwe woning!

Ik stuurde mijn bevindingen naar de vrager en dit was haar reactie: Dankjewel! Wat ben ik blij dat ik de vraag aan jou gesteld heb. Het is waar: het is ons eerste huis samen, onze kinderen zijn er geboren en we hebben het helemaal verbouwd om het echt te maken zoals we het wilden hebben. Wat een goed idee om die huisgeest uit te nodigen mee te gaan. Die hoort natuurlijk ook helemaal bij ons, die moeten we niet achterlaten. Echt super, dankjewel!

Hoe ze dat gaat doen? En hoe lang het duurt voordat er een koper komt? Wordt vervolgd…

NB Het is belangrijk om je eigen tarotspel invloedvrij te bewaren in een doos of ineen buideltje. Kijk hier voor allerlei mooie buideltjes.

Vraag  hier de gratis Inspiratiemail van De Magische Bongerd aan,

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>