Catwalk vereerd met bezoek Koning Winter

Koning Winter is met diep respect onthaald.

Alle Oost-Indische kerst boog diep voor hem in het stof. De schreeuwerige paarse dahlia’s waren meteen stil toen de koning eraan kwam. Ze trokken zelfs zedige bruine manteltjes aan en bogen hun hoofd. De boerenkool tooide zich daarentegen met diamantjes en de sedum bloosde aandoenlijk. De courgettes kronkelden slijmerig over de grond.

De Koning bleef maar heel even, maar beloofde later in de winter langer terug te komen. Daarom houden alle bloemen voorlopig hun winterkleren aan. Alleen de goudsbloemen stralen even oranje als voorheen en de fiere paarsblauwe ridderspoor laat zich door geen vorst of heerser van de wijs brengen.

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>